Ο νέος βελονισμός του τριχωτού της κεφαλής του Yamamoto (YNSA), διαφέρει από το κινέζικο κρανιοβελονισμό καθώς ο εντοπισμός των σημείων βελονισμού είναι διαφορετικός. Ο YNSA είναι μια σωματική αναπαράσταση ή ένα μικροσύστημα και περιλαμβάνει βασικά βελονιστικά σημεία (σωματότοπους) κυρίως στο τριχωτό κεφαλής και άλλες σωματικές περιοχές.

Ο κύριος σωματότοπος του YΝSA εντοπίζεται αμφίπλευρα στο μέτωπο στην Yin θέση κατά μήκος της μετωπιαίας γραμμής των μαλλιών ενώ η κατοπτρική αντανάκλαση αυτού του πρόσθιου σωματότοπου εντοπίζεται αμφίπλευρα στο ινιακό τμήμα του κρανίου στην Yang θέση.

Επειδή η γραμμή τριχοφυΐας ποικίλλει από άτομο σε άτομο, ο ακριβής εντοπισμός των βελονιστικών σημείων διαφέρει ανάλογα με τη ανατομία του κρανίου του.