Ωτική Νευροτροποποίηση

Νευροτροποποίηση – είναι ο μηχανισμός με τον οποίο το σώμα μας, επαναπρογραμματίζεται, για να λειτουργήσει σωστά, σε επίπεδο ανοσοποιητικού, νευρικού, μυοσκελετικού και ενδοκρινικού συστήματος.

Ωτική νευροτροποποίηση – ορίζεται η περιφερικού τύπου ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών, που πραγματοποιείται μέσω του βελονισμού στην επιφάνεια του αυτιού. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας νεύρωσης του ωτικού πτερυγίου κυρίως από τα κρανικά νεύρα (τρίδυμο,πνευμονογαστρικό, μείζον ωτικό νεύρο του αυχενικού πλέγματος), μέσω του ωτικού ερεθισμού μπορούμε να πετύχουμε μια πνευμονογαστρική, τριδυμική και νωτιαία τροποποίηση η οποία είναι απολύτως μη επεμβατική και μας επιτρέπει να επέμβουμε με επιτυχία σε διάφορες ασθένειες ή λειτουργικές διαταραχές. Ο ερεθισμός γίνεται μέσω ηλεκτρικού διαδερμικού ερεθισμού και με την χρήση ημιμόνιμων μικροβελόνων.

Image

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

  • αλγαισθητικό και νευροπαθητικό μυοσκελετικό άλγος (οξύ ή χρόνιο)
  • κεφαλαλγία,
  • διαταραχές άγχους, διάθεσης, αϋπνία,
  • ναυτία, ναυτία κύησης ή από χημειοθεραπεία,
  • ιλιγγικό σύνδρομο,
  • δερματολογικά, ΩΡΛ, πνευματολογικά, γαστρεντερολογικά προβλήματα,
  • παχυσαρκία,
  • διακοπή καπνίσματος,
  • φαρμακοανθεκτική επιληψία, αποκατάσταση από ΑΕΕ (εγκεφαλικό),
  • αντιγήρανση.

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ – ΩΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΠΟΙΗΣΗ:

Γήρανση – είναι η σταδιακή επιδείνωση της ικανότητας ομοιόστασης και της προσαρμογής στο περιβάλλον, σε  σχέση με το πέρασμα του χρόνου.

Ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μην γεράσει, αλλά μπορεί να επηρεάσει την γήρανση, παρεμβαίνοντας στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς της, αναζητώντας την καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ της γενετικής δομής (γονότυπος) και του τρόπου ζωής του, τροποποιώντας έτσι το φαινότυπο, που είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του γονότυπου και του περιβάλλοντος.

Η γήρανση χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο δομικών και λειτουργικών τροποποιήσεων:

Δομικές :

- μεταβολές κυττάρων (μεταλλάξεις, ανικανότητα επιδιόρθωσης DNA αλλαγές στο εσωτερικό μιτοχονδρίων, τροποποιήσεις στην πρωτεϊνική σύνθεση),

- μεταβολές διάμεσου συνδετικού ιστού (χονδρός, οστά, λιπώδης ιστός, δέρμα),

-τροποποίηση του συστατικού κολλαγόνου,

-μείωση μυϊκής μάζας και αύξηση λιπώδους μάζας.

Λειτουργικές :

- μείωση των λειτουργικών αποθεμάτων,

- μείωση αποδόσεων του νευρικού ιστού, ενδοκρινικού, ανοσοποιητικού, καρδιαγγειακού.

 Η ωτική νευροτροποποίηση ενεργοποιεί τη προστατευτική λειτουργία που εκτελείται από το πνευμονογαστρικό ως αντιπαράθεση στους 3 πιο σημαντικούς μηχανισμούς γήρανσης (υπερλειτουργία Κ.Ν.Σ. λόγω του μη διαχειρίσιμου οξέος ή χρόνιου stress, οξειδωτικό stress λόγω αύξησης των ελεύθερων ρίζων Ο2  οι οποίες προκαλούν βλάβες στο DNA κυττάρων και φλεγμονή οξεία, χρόνια ή υποκλινική.

Image

Τα Ιατρεία

             Αυγής 29                           Λ.Αλεξάνδρας 111 &
Νέο Ηράκλειο Αττικής,       Μπουκουβάλα 12 Αθήνα,
14121                                11475
Τηλ.& Fax 2102830641     2106424719       
Κιν.: 6948 213 026            6948 213 026